Kalite Çalışmalarımız

Kalite Çalışmalarımız

AKINLAR PLASTİK, müşterileri nezdinde güvenilir bir iş ortağı olmayı, kalitenin, oluşturulması ve sunulması sürecinin, kurumsal bir yapı ile desteklenmesi ile sağlanabileceğine inanmaktır.

Bu yaklaşımdan hareketle, uluslararası kabul gören uygulamaları benimseyerek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Modelini esas almakta ve standardının şartlarını karşılamak için, kurumsal boyutta planlamalar ve düzenlemeler gerçekleştirerek; Kaliteyi, hizmet öncesi ve sonrası geniş bir perspektif ve bütünlük içerisinde oluşturmaktadır.

Bu açıdan Kalite, şirketimiz tarafından yalnızca ulaşılacak bir hedef değil, sürekli gelişimin sağlandığı bir proses olarak ele alınmakta ve müşterilerimiz, bu sürecin en önemli iş ortakları olarak değerlendirilmektedir.

Kalite Politikasının Oluşturulması

AKINLAR PLASTİK üst yönetim tarafından, çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak ve kurum kültürü sağlamak için kalite politikası oluşturulmuş, Kalite Yönetim Lideri tarafından dökümante edilmiş ve Genel Müdür onayından sonra yayınlanmıştır.

Kalite Politikamız, yapmakta olduğumuz tüm faaliyetlerde ve kuruluşumuzun tüm birimlerinde, sürekli olarak uygulanmaktadır.

AKINLAR PLASTİK’in tüm personeli, faaliyetlerini kalite politikasında tanımlanan ilkeler doğrultusunda yürütür.

 

Kalite Politikasının Duyurulması

Belirlenen kalite politikası tüm çalışanlara duyurulması ve çalışanlarımızın kalite bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmektedir.

Tüm birim kalite liderleri, kalite politikasının personeli tarafından anlaşılması ve özümsenmesi için bilinçlendirme faaliyetlerini yürütür ve gerekli önlemleri alır.

Kalite Politikamız idari binamızda ve şubemizde çalışanlarımızın görebileceği noktalara yazılı asılmıştır.

İlgili tarafların erişimi amacıyla web sayfasında yayınlanmıştır.